bl cz en
SIMEX, Bezová 1658, 147 00 Praha 4, Czech Republic,
Tel: +420 244 462 482,
Fax: +420 244 062 452,
E-mail: simex@simex.cz simex@simex.eu

ČBOK

Česko-bulharská obchodní komora (ČBOK) je dobrovolným sdružením českých i zahraničních fyzických a právnických osob, které mají zájem podnikat na území Bulharska nebo České republiky.

ČBOK je neziskovou právnickou osobou, jejímž posláním je napomáhat svou činností ke všestrannému rozvoji vzájemného obchodu mezi českými a bulharskými podnikatelskými subjekty. Hlavní činnost spočívá v navazování a rozšiřování kontaktů mezi podnikatelskými subjekty obou zemí, v poskytování informačního servisu podnikatelům, v zajišťování odborné pomoci při uzavírání obchodních smluvních vztahů. Za tímto účelem ČBOK spolupracuje s Hospodářskou komorou ČR, se Svazem průmyslu a dopravy ČR a s dalšími institucemi obdobného charakteru a zaměření v České republice i v Bulharské republice.

Od roku 2003 je prezidentem Česko-bulharské obchodní komory ředitel společnosti SIMEX, pan ing. T. Kraevski.

Kontaktní adresa:
Česko-bulharská obchodní komora
Bezová 1
147 00 Praha 4

tel.: 244062453
e-mail: bgchamber@asmnet.cz


webdesign iStudio.cz